Βιβλίο επισκεπτών
 
 
Εισάγετε το e-mail σας αν θέλετε να εγγραφείτε στην λίστα αλληλ. μας
 
 
Αν θέλετε να εγγραφείτε στο βιβλίο επισκεπτών μας, πατήστε εδώ
 
 
 
Επιλογή Γλώσσας
 
 
Μνησικλέους 27, Πλάκα - Αθήνα - Tel.: +30 210 3221753 - Fax: 210 3223861 - e-mail: info@gerostoumoria-restaurant.com